Ontdek de eigenschappen

  • Buiten gebruik
  • Vorstvrij bewaren

Finncleaner is een mild schoonmaakmiddel, reinigt effectief en is zeer geschikt als reiniger voor geschilderde oppervlakken. In milde concentratie is het een krachtige allesreiniger, in sterkere concentratie aanbevolen voordat je gaat schilderen. De reiniger heeft een frisse geur, houdt het hout in goede conditie en is effectief tegen micro-organismen die het hout kunnen aantasten. 

Naast het reinigen van houten huizen is Finncleaner ook erg geschikt voor de reiniging van boot, caravan, terras, hekwerk, tuinmeubilair e.d. De ondergrond kan zowel hout, kunststof, beton als metaal zijn. verwijderd vuil, vet en roetaanslag zonder oppervlakken aan te tasten.

Componenten mengen:
1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 10 delen water. Verwijderen van vlekken en extreem vuile oppervlakken schoonmaken: 1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 1 deel water.

Toepassing:
Breng de oplossing van Finncleaner met water aan met een spons, zachte borstel of door het vuile oppervlak vanaf de bodem naar boven te besproeien. Gebruik van warm water verbetert het effect. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken en spoel het oppervlak grondig af met schoon water, bijvoorbeeld met een tuinslang. Vermijd overmatige druk bij het spoelen van oppervlakken met een hogedrukreiniger. Borstel sterk vervuilde oppervlakken om ze schoon te maken.

Gevarenaanduidingen:
H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen:
Algemeen:
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie:
P261 – Inademing van damp vermijden.
P280 – Draag beschermende handschoenen.
P284 – Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P210 – Verwijderd houden van vonken en open vuur. Niet roken.

Reactie:
P305 + P351 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

EU Detergents Regulation: 5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. minder dan 5 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten.

Bestseller

Finncleaner Huoltopesu

Vanaf  19,00

Universele reiniger voor het regelmatig reinigen van o.a. houten en minerale gevels.

Altijd op de hoogte

Meld je aan voor acties, verf, ideeën en inspiratie

Volg het voorbeeld van vele anderen en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo profiteer je als eerste van scherpe acties, verf, ideeën en inspiratie rondom verf.
Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en je kan je altijd weer uitschrijven.
Newsletter